pomoc

Jak pomóc potrzebującym?

Ty też możesz pomóc innymIle razy myślę o serwisie Siepomaga.pl, tylekroć słyszę w głowie słowa pewnej piosenki dla dzieci -

"...choć małe są i słabe są, to działając razem wielką mają moc",

 

Tags: 

Wspieramy

Siepomaga.pl