Sięgaj po niemożliwe

Gdy­by ludzie ro­bili tyl­ko to, co wyglądało na możli­we, do dzi­siaj sie­dzieli­by w jaskiniach.

Autor: 

Wspieramy

Siepomaga.pl