Idioci na świecie

Dopóki nie skorzys­tałem z In­terne­tu, nie wie­działem, że na świecie jest ty­lu idiotów.

Autor: 

Wspieramy

Siepomaga.pl