dobry krawiec

Dobra robota

So­lid­ny kra­wiec nie kra­je, jeśli mu ma­terii nie sta­je, tak ro­bi tyl­ko partacz.

E-prasa godna uwagi

Wspieramy

Siepomaga.pl