ciągłe zmiany

Zmiany niedługo przyjdą

Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka.

Zmiany w naszym życiu

O tym, że się jest szczęśli­wym, wie się do­piero po­tem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą.

E-prasa godna uwagi

Wspieramy

Siepomaga.pl