Cytaty

Zarabianie przez inwestycję w siebie

Nigdy nie polegaj na pojedynczym dochodzie. Inwestuj w siebie z zamiarem stworzenia drugiego źródła, potem trzeciego, potem czwartego.

Autor: 

Mądre oszczędzanie

Nie oszczędzaj tego, co zostaje po wszystkich wydatkach, lecz wydawaj, co zostaje po odłożeniu oszczędności.

Autor: 

Jak poznać szczerego człowieka?

Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.

Autor: 

Pieniądze to nie wszystko

Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to spraw­dzić osobiście.

Dobra robota

So­lid­ny kra­wiec nie kra­je, jeśli mu ma­terii nie sta­je, tak ro­bi tyl­ko partacz.

Zmiany niedługo przyjdą

Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka.

Sięgaj po niemożliwe

Gdy­by ludzie ro­bili tyl­ko to, co wyglądało na możli­we, do dzi­siaj sie­dzieli­by w jaskiniach.

Autor: 

Zmiany w naszym życiu

O tym, że się jest szczęśli­wym, wie się do­piero po­tem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą.

Autor: 

Droga ze szczytu

Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!

Autor: 

Idioci na świecie

Dopóki nie skorzys­tałem z In­terne­tu, nie wie­działem, że na świecie jest ty­lu idiotów.

Autor: 

Strony

Wspieramy

Siepomaga.pl